Garderob_tips

Morgondagens arbetsplats - vad ska vi ha kontoret till?

Frågan som många ställer sig nu är hur kontoren kommer fungera och se ut framöver? Så, har ni inte redan börjat planera och förbereda för hur ni vill ha det när medarbetarna börjar återvända till kontoren är det hög tid att göra det nu.

Fördelar och nackdelar med distansarbete

Det mest sannolika är att vi kommer fortsätta jobba en hel del på distans även när pandemin är över och vi kan återgå till kontoren igen. Ett första steg mot framtidens kontor kan vara att diskutera vilka fördelar och nackdelar medarbetarna har upplevt med distansarbetet och utgå från det för att skapa nya arbetssätt framöver.  

Vilken roll har kontoret?

När ni bestämt hur ni vill jobba är det läge att ta tag i kontoret. Vad ska det användas till och hur ska det se ut? Ska det bara vara ett stort kontor eller kan det finnas fler olika coworking-ställen på flera platser? Är det främst arbetsplatser eller sociala platser som behövs?

Det kreativa och sociala kontoret

Frågan att ställa sig är kanske vad som krävs för att kontoret ska vara en attraktiv plats för medarbetarna? Vad är det som kommer göra att man väljer kontoret framför att jobba hemma? En teori är att kontoret kommer bli en plats där fokus är på det sociala, en plats för att främja kreativitet och samarbete som i sin tur skapar förutsättningar för innovation och utveckling. Den fysiska arbetsplatsens viktigaste uppgift blir att stärka samhörigheten och ge medarbetarna den service och upplevelse som de inte kan få på hemmakontoret.

Kontorsdesign

Trenden med fokus på minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet fortsätter med det finns även ett stort behov av flexibilitet och frihet som man kan se främjar medarbetarnas hälsa och välmående. Vi kan hjälpa er designa ett kontor som möter de behov och önskemål som er verksamhet och era medarbetare har. Vi tittar på det  ni har idag och tar fram en design som tar till vara på det som redan finns samt föreslår vad ni kan komplettera med.

Här finns mer info om vår business-tjänst:
https://www.hemset.se/business

Fler bloggartiklar