Garderob_tips

Hållbarhet i inredningsbranchen

Miljöproblemen i inredningsbranchen (sett till koldioxid-utsläpp) härstammar främst från produktionen och valet av material. Den svenska konsumtionen ger upphov till omfattande miljökonsekvenser. För att komma till rätta med problemen som vår konsumtion orsakar, behöver vi göra något annorlunda. Mellan 2006 och 2016 har sektorn ”inredning, hushållsartiklar, och underhåll” varit ett av de snabbast växande konsumtionsområdena i Sverige med en tillväxt på 44%1, vilket ligger långt över genomsnittstillväxten för samma period (23%).

Räknar vi på det som produceras i Sverige är vi jämfört med andra länder skickliga på hållbarhet eftersom den förhållandevis lilla andelen produktion vi har i Sverige bedrivs med relativt hållbara produktionsmetoder och vi har tillgång till energi med låga klimatutsläpp. Räknar vi däremot in den miljöpåverkan som sker i resten av världen till följd av svensk konsumtion av varor och tjänster är vi betydligt sämre eftersom vår konsumtionsnivå är hög internationellt sett. 

Ett av de sjutton globala hållbarhetsmålen handlar just om Hållbar konsumtion och produktion. Det gäller utsläpp av växthusgaser men också ianspråktagande av odlingsbar mark, användning av icke-förnybara resurser som metaller, användning av färskvatten och utsläpp av miljögifter. Vi vet också att vi behöver bli bättre på att ta tillvara naturresurser genom att dela, återvinna och återanvända mer, samt köpa produkter av högre kvalitet. I samband med att hemmet har blivit en livsstilsfråga har inredningskonsumtion alltmer kommit att likna modebranschen där trender och säsonger i hög grad påverkar konsumtionen. Så vad kan vi göra annorlunda?

1. Byta eller skänka vidare

Människor har alltid lånat och gett bort saker inom sina familjer och sitt sociala nätverk. Numera finns det även stora möjligheter till samma byteshandel och att skänka saker vidare på ett strukturerat sätt mellan privatpersoner som inte känner varandra. Det finns en rad olika appar och digitala grupper och nätverk som gör det möjligt att enkelt erbjuda och efterfråga produkter som kan få ett andra liv.

2. Köpa begagnat

Att köpa begagnade produkter kan öka deras livslängd och därmed minska mängden avfall och ny konsumtion. Idag finns ett flertal sätt att köpa begagnade produkter: från andrahandsbutiker, loppisar, eller genom olika grupper och nätverk på internet. 

3. Laga och göra saker användbara igen

Gör möbler eller prylar som annars skulle kastas användbara igen genom att laga och reparera saker som gått sönder eller blivit slitna. Det finns professionella reparationstjänster såväl som olika initiativ för att hjälpa människor att reparera själva t.ex. Youtube där människor delar kunskap om hur man reparerar saker på ett enkelt sätt.

Även produkter som är fungerande behöver uppdateras ibland på grund av sitt utseende eller nedsatt funktionalitet. Istället för att ersätta hela produkten med en ny kan man uppdatera utseendet eller funktionen genom att t.ex. klä om en fåtölj eller slipa och lackera ett träbord. Även här finns idag omfattande information på internet och sociala medier om hur man förnyar gamla produkter.

“Upcycling” beskriver en process då nya produkter görs av produkter och material som annars skulle betraktas som avfall. Ett exempel är att använda en pall som ett bord eller att bygga om ett gammalt skåp till en köksö. Även för upcycling finns det omfattande information och idéutbyte på internet t.ex. på Pinterest. Förutom att upcycling hjälper att minska avfallsmängden kan det vara ett kreativt sätt att göra sitt hem personligt.

4. Använda oftare och längre

Hur ofta och hur länge man kan använda prylar beror på produktens kvalitet och design. Att köpa hållbara, högkvalitativa produkter möjliggör att de kan användas länge utan behov av reparation eller förnyelse. Produkter av hög kvalitet kan komma från exklusiva inredningsvaruhus såväl som från andrahandsmarknaden (t.ex. auktioner, men också vissa andrahandsbutiker eller antikhandlare). Som privatperson kan man även köpa möbler som primärt är tänkta till offentliga miljöer då dessa ofta är hållbara och slitstarka.

5. Stödja hållbar produktion

Hållbar konsumtion kan också uppnås när konsumenter handlar mer hållbara produkter och därigenom stödjer val av mer hållbara råvaror och produktionsprocesser. Att välja nya produkter som produceras av mer hållbara material och med mer hållbara processer minskar miljöpåverkan och ökar efterfrågan på sådana produkter. Det kan också ge företag bättre ekonomiska förutsättningar att investera i hållbara innovationer och öka kapaciteten att tillverka hållbara produkter. Utöver att köpa certifierade produkter kan man också köpa produkter som är tillverkade av återvunna material för att minska miljöpåverkan, eller köpa från lokala företag eller privatpersoner för att stärka den lokala ekonomin.

Låt oss hjälpas åt och skapa mer hållbar konsumtion i inredningsbranchen! Vi på Hemset hjälper dig återanvända så mycket som möjligt av de möbler och den inredning du redan har. Vi ger även tips på hur du kan förnya dem så de passar in i den "nya" inredningen.

Källa: www.sustainableconsumption.se

Fler bloggartiklar